• konslide5
  • konslide1
  • sdlide12456-1235
  • sdlide12456-1234
  • konslide2
  • sdlide12456
  • sdlide12456-12357
  • konslide4

onama11123Туристичкa организацијa општине Лучани, са седиштем у Гучи основана је одлуком Скупштине општине Лучани на седници одржаној 27.12.2012. у циљу промоције и унапређења туризма, валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Лучани , развоја информативно-пропагандне делатности, подстицања унапређења општих услова за прихват и боравак туриста као и других послова утврђених Законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

 

 

onama123Послови који су у надлежности Туристичке организације oпштине Лучани односе се на: унапређење и промоцију туризма у општини Лучани, подстицање и изградњу туристичке инфраструктуре и уређења простора, усмеравање и координацију активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварања атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима, учешће у организовању Драгачевског сабора трубача у Гучи и других туристичких, научних, стручних , спортских скупова и манифестација , израда планова и програма промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма ТОС-е, обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације , аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири и тд.), представљање туристичке понуде општине у земљи и иностранству (на сајмовима, семинарима и др. скуповима), унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима, унапређење и промоција изворних вредности ( традиције, обичаја, етнолошког блага), делатности и послови на стицању сопствених прихода( продаја улазница за заштићена подручја, аутобуски превоз, организовање излета, продаја сувенира, разгледница и сл.) и друге активности и складу са оснивачким актом и Статутом.

Март 2017
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31