• konslide5
  • konslide1
  • sdlide12456-1235
  • sdlide12456-1234
  • konslide2
  • sdlide12456
  • sdlide12456-12357
  • konslide4

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПЛАНИРАЊА,СПРОВОЂЕЊА И ИЗВРШЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

                                            -Објављено 12.10.2015-